Montag, 30. September 2013

عکس صحنه دلخراش مصدومیت فریدون زندی

عکس صحنه دلخراش مصدومیت فریدون زندی

فریدون زندی بازیکن ایرانی تیم الاهلی قطر شنبه شب در هفته سوم لیگ ستارگان قطر به شدت مصدوم شد تا به گفته پزشکان 9 
ماه از میادین دور باشد. شکستگی پای زندی در این مسابقه یاد مصدومیت "جبرئیل سیسه" را زنده کرد