Montag, 30. September 2013

حسن جان قربون شکلت با کدوم ویزا به آمریکا برویم!

اومدیمو مستقیم از تهرون رفتیم نیویورک از اونجا رفتیم به لاس وگاس و... اما ی نکته رو فراموش کردی حسن جان ...هیچ سفارتی تو ایران ویزا امریکا نمیده ...مگر بریم ترکیه یا اروپا از اونجا ویزا بگیریم باز برگردیم به ایران بریم با هواپیمای ایران  ایر به سمت آمریکا.....البته نه گمانم برسیم به مقصد فکر کنم بریم به آسمان و در آنجا برای همیشه سکنا گزینیم