Dienstag, 11. Juni 2013

یونان از امشب تا اطلاع ثانوی رادیو تلویزیون ندارد


کشور در بحران مالی و اقتصادی است و سخت مقروض. طبق مقررات سخت‌گیرانه صندوق‌ بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا باید حسابی صرفه‌جویی کند. صندوق بین‌المللی پول اخیرا اعلام کرده که این دوا و درمانی که برای یونان نسخه کرده‌آیم آن قدر سخت و تلخ است که به جای به جریان انداختن اقتصاد شاید بیمار را بکشد. ولی سیاست ریاضتی همچنان ادامه دارد و حالا شترش در خانه رادیو و تلویزیون یونان خوابیده است. سه کانال تلویزیونی و ۷ رادیو سراسری و ۱۹ رادیو محلی از امشب سال ۲۴ به وقت اروپای مرکزی کارشان تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود و ۲۹۰۰ کارکن آنها (تکنیک و اداری و ژورنالیست) هم لغو قرارداد شده و باید به خانه برگردند. به این ترتیب رادیو و تلویزیون عمومی یونان که سالی ۳۰۰ میلیون یورو بودجه‌اش است برای سه چهار ماهی تعطیل می‌شود و حق مردم به بهره‌مندی از اطلاعات هم کم و بیش نقض. به خصوص که بسیاری ا زنشریات یونان هم ورشکسته شده‌اند و عمدتا نشریات زرد و رسانه‌های وابسته به کنسرن‌های بزرگ اروپایی حی و حاضرند که کمتر میانه‌ای با ژورنالیسم بی‌طرف و انتقادی هم دارند. انجمن‌های روزنامه‌نگاران و سندیکاهای رسانه به اعتراض فراخوانده‌اند، ولی این که اثر بکند باید دید.

۷۵ سال پیش رادیو یونان شروع به کار کرد و تا حالا هم رادیو و تلویزیون این کشور بی‌وقفه کار کرده‌اند، چه در جنگ جهانی دوم، چه در جریان جنگ داخلی پس از آن، چه در جریان کودتای سرهنگان و چه در گذار یونان به سوی دمکراسی. این دمکراسی اما حالا به روغن‌سوزی افتاده، حداقل‌های زندگی که تامین نباشد معیشت بیشتر از آزادی بیان عمده می‌شود و گرایش به احزاب افراطی هم مد روز. ژورنالیسم کم و بیش روشنگر هم که تعطیل بشود عجب معجونی می‌شود. القصه یونان عضو اتحادیه اروپا از امشب تا اطلاع ثانوی به لحاظ گردش اطلاعات وضعیتی شبیه برخی کشورهای آفریقایی پیدا می‌کند.

نوشته: حبیب حسینی‌فرد